O ns
Novinky
Novinky na e-mail
Fotogalerie
Virtuln prohldka
Jdeln lstek
Krouky
O vae dte pecuj
Sponzori
Ke staen
info
gdpr
Kontakty


        Zrizovatel skoly
Novinky

Potvrzení o uhrazené úplatě za předškolní vzdělávání

Potvrzení o uhrazené úplatě za předškolní vzdělávání za rok 2018 pro roční zúčtování daní můžete obdržet ve svých třídách proti podpisu od 21. 1. 2019. Prosíme o pečlivé uschování tohoto potvrzení, kopii nelze vystavovat na počkání vzhledem k finančním uzávěrkám organizace. Děkujeme za spolupráci.

Předpis stravného a úplaty za předškolní vzdělávání v novém formátu

Vážení zákonní zástupci, vzhledem k požadavkům GDPR nebude již předpis stravného a úplaty za předškolní vzdělávání vyvěšován se jmény dětí, ale s vygenerovaným číselným kódem, který obdržíte v písemné podobě proti podpisu ve svých třídách. Prosíme o pečlivé uschování číselného kódu. V případě ztráty se obraťte na vedoucí stravovny, výjimečně na učitelky ve svých třídách. Děkujeme za spolupráci.

Přání

Zaměstnanci MŠ Větrná přejí všem jen vše nejlepší a hodně zdraví v novém roce 2019.

Freedom

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 se trénink Freedomu NEKONÁ.

Spála v MŠ Větrná

Dne 10. 12. 2018 by ve třídě 1. B "Myšky" nahlášen 1 případ onemocnění spálou. Probíhá inkubační doba.

Nadílka v MŠ Větrná

Vánoční nadílka (nové hračky do jednotlivých tříd) se uskuteční v pátek 14. 12. 2018 v dopoledních hodinách.

Vánoční tvořivá posezení v MŠ Větrná

Vážení rodiče, v týdnu od 10. 12. do 14. 12. 2018 se v jednotlivých třídách uskuteční vánoční tvořivá posezení. Věnujte, prosím, pozornost informačním vývěskám v jednotlivých třídách. Zároveň upozorňujeme, že ze všech těchto akcí bude pořizována fotodokumentace pro potřeby školy. Jste srdečně zváni, těšíme se na vás.

Zánět spojivek v MŠ Větrná

Vážení rodiče, v MŠ Větrná se vyskytuje infekční zánět spojivek. Věnujte, prosím, pozornost zdravotnímu stavu svých dětí a nevoďte je do MŠ s příznaky tohoto onemocnění. Nemoc se rychle šíří i na personál. Děkujeme za spolupráci a respekt.

Divadlo "Letadlo" v MŠ Větrná

V pátek 16. 11. navštíví MŠ Větrná divadlo "Letadlo" se svou pohádkou. Více informací naleznete na vývěskách v jednotlivých třídách. Děkujeme za spolupráci.

Návštěva dopravního hřiště

Předškoláci budou postupně navštěvovat dopravní hřiště v Krásném Březně, věnujte, prosím, pozornost organizačním vývěskám v jednotlivých třídách. Děkujeme.

Halloween v MŠ Větrná

Oslavy "Halloweenu" proběhnou v MŠ Větrná v režii jednotlivých tříd. Věnujte, prosím, pozornost informačním vývěskám v jednotlivých třídách. Děkujeme za spolupráci.

Vánoční tvořivá posezení v MŠ Větrná

Vážení rodiče, "Vánoční tvořivá posezení" jsou v letošním roce naplánována na dny 10. - 12. 12. 2018 (odlišné dny vzhledem k sourozencům ). Přesné datum a hodinu pro jednotlivé třídy naleznete na informačních nástěnkách příslušných tříd. Všichni jste srdečně zváni.

Spála v MŠ Větrná

Dne 22. 10. 2018 byl do MŠ Větrná oznámen jeden případ onemocnění spálou (2. B "Koťata"). Probíhá inkubační doba.

Zkušební lekce "tenisu"

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se v dopoledních hodinách (10.00 - 11.00 hodin) uskuteční zkušební lekce kroužku "tenisu". Prosíme rodiče, kteří projevili zájem o tento kroužek, aby vybavili své děti vhodným sportovním oblečením včetně vhodné obuvi a dali svým dětem s sebou pití v uzavíratelné lahvi. Děkujeme za spolupráci.

Kontejner na textil v MŠ Větrná

V areálu MŠ Větrná, u vchodu do správního pavilónu, byl umístěn kontejner na nepotřebný textil, hračky, obuv, tašky a kabelky a jiné předměty pro děti i dospělé. Kontejner můžete využít pro ekologickou likvidaci a zároveň tím pomůžete těm, kteří pomoc potřebují. Věci budou použity pro charitativní účely. Prosíme o dodržení postupu při odkládání věcí, které by měly být uložené v uzavřených igelitových pytlích. Doufáme, že vám nabízená služba pomůže.

Porucha videotelefonu

Z důvodu poruchy videotelefonu se děti budou scházet a rozcházet ve třídě 2. A "Motýlci". Pro vstup do budovy použijte zvonky na "Motýlky" a "Sluníčka". Oprava videotelefonu se řeší. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Rodičovská schůzka

Zveme všechny rodiče na rodičovskou schůzku, která se uskuteční v úterý 11. 9. 2018 od 15.30 hodin ve třídě 2. A "Motýlci". Získáte informace i o nabízených zájmových kroužcích. Informace nelze podávat telefonicky. Děkujeme za spolupráci.

Zveme všechny děti a jejich rodiče na odpolední společnou akci "Hurá do školky", která se uskuteční ve čtvrtek 6. 9. 2018 od 15.00 hodin na školní zahradě. Vezměte své děti a přijďte na školní zahradu. Na děti čekají soutěže a možnost seznámit se s učitelkami MŠ Větrná. Akce se uskuteční za přispění ÚMO Severní Terasy, který přispěl na skákací hrad. Těšíme se na vás. u-boat replica watches

Přivítání v novém školním roce

Vítáme všechny děti a jejich rodiče v novém školním roce 2018/2019 a těšíme se na spolupráci. Kolektiv zaměstnanců MŠ Větrná.

Platby za měsíc červenec a srpen.

Prosíme rodiče o kontrolu, zda uskutečnili platby úplaty a stravného za měsíce červenec a srpen. Pokud ještě platby neuskutečnili, je nutné je provést nejpozději do pátku 24. 8. 2018. Děkujeme.


© Trekor.cz