O ns
Novinky
Novinky na e-mail
Fotogalerie
Virtuln prohldka
Jdeln lstek
Krouky
O vae dte pecuj
Sponzori
Ke staen
info
gdpr
Kontakty


        Zrizovatel skoly
Novinky

Zkušební lekce "tenisu"

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se v dopoledních hodinách (10.00 - 11.00 hodin) uskuteční zkušební lekce kroužku "tenisu". Prosíme rodiče, kteří projevili zájem o tento kroužek, aby vybavili své děti vhodným sportovním oblečením včetně vhodné obuvi a dali svým dětem s sebou pití v uzavíratelné lahvi. Děkujeme za spolupráci.

Kontejner na textil v MŠ Větrná

V areálu MŠ Větrná, u vchodu do správního pavilónu, byl umístěn kontejner na nepotřebný textil, hračky, obuv, tašky a kabelky a jiné předměty pro děti i dospělé. Kontejner můžete využít pro ekologickou likvidaci a zároveň tím pomůžete těm, kteří pomoc potřebují. Věci budou použity pro charitativní účely. Prosíme o dodržení postupu při odkládání věcí, které by měly být uložené v uzavřených igelitových pytlích. Doufáme, že vám nabízená služba pomůže.

Porucha videotelefonu

Z důvodu poruchy videotelefonu se děti budou scházet a rozcházet ve třídě 2. A "Motýlci". Pro vstup do budovy použijte zvonky na "Motýlky" a "Sluníčka". Oprava videotelefonu se řeší. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Rodičovská schůzka

Zveme všechny rodiče na rodičovskou schůzku, která se uskuteční v úterý 11. 9. 2018 od 15.30 hodin ve třídě 2. A "Motýlci". Získáte informace i o nabízených zájmových kroužcích. Informace nelze podávat telefonicky. Děkujeme za spolupráci.

"Hurá do školky"

Zveme všechny děti a jejich rodiče na odpolední společnou akci "Hurá do školky", která se uskuteční ve čtvrtek 6. 9. 2018 od 15.00 hodin na školní zahradě. Vezměte své děti a přijďte na školní zahradu. Na děti čekají soutěže a možnost seznámit se s učitelkami MŠ Větrná. Akce se uskuteční za přispění ÚMO Severní Terasy, který přispěl na skákací hrad. Těšíme se na vás.

Přivítání v novém školním roce

Vítáme všechny děti a jejich rodiče v novém školním roce 2018/2019 a těšíme se na spolupráci. Kolektiv zaměstnanců MŠ Větrná.

Platby za měsíc červenec a srpen.

Prosíme rodiče o kontrolu, zda uskutečnili platby úplaty a stravného za měsíce červenec a srpen. Pokud ještě platby neuskutečnili, je nutné je provést nejpozději do pátku 24. 8. 2018. Děkujeme.

Zahájení provozu

V pondělí 20. 8. 2018 byl opět zahájen provoz MŠ Větrná v pavilónu "A". V pavilónu "B" ještě probíhají dokončovací práce po rekonstrukci svítidel. Věnujte, prosím, pozornost informačním vývěskám. Děkujeme.

Malování v MŠ Větrná

Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost vývěskám ohledně prázdninového provozu, v MŠ probíhá malování. Děkujeme za spolupráci.

Prázdninové přání

Děkujeme všem rodičům za spolupráci ve školním roce 2017/2018, přejeme krásné léto a těšíme se na vás v novém školním roce 2018/2019.

Platby v měsících červenec a srpen

Upozorňujeme, že v červenci bude vybírána platba za úplatu a za stravné za oba měsíce (červenec i srpen). Předpis bude vyvěšen do 5. pracovního dne v červenci. Je nutné platbu provést do 15. 7. aby nebyla ovlivněna docházka dětí v měsíci srpnu. Děkujeme za spolupráci.

Změna vedoucí stravovny

K 1. 6. 2018 došlo k personální změně, novou vedoucí stravovny je ekonomka MŠ Větrná Bc. Petra Seidelová.

Informace o výši plateb za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče, od měsíce června naleznete informaci o výši platby za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání na příslušný měsíc na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd (v souladu s požadavky GDPR). Děkujeme za pochopení a spolupráci.

7. 6. 2018 Rozloučení s předškoláky

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se od 15.30 hodin uskuteční "Slavnostní rozloučení s předškoláky". Akce je naplánována na školní zahradu. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v prostorách MŠ Větrná. Všichni jste srdečně zváni.

Děti baví děti

Zveme všechny rodiče s dětmi, aby se přišli dne 30. 5. 2018 podívat v 15.00 hodin do Parku na Severní Terase. Představí se tam děti z MŠ Severní Terasy, Stříbrníků a Dobětice. Nebude chybět ani pohádka pro děti. Jste srdečně zváni.

Gratulace k úspěchu

Na "Kuličkyádě" naše děti obsadily krásné 2. místo. Gratulujeme k úspěchu :):).

"Kuličkyáda 2018"

V pátek 11. 5. 2018 budou vybrané děti reprezentovat naši MŠ Větrná na turnaji ve cvrnkání kuliček, který se uskuteční v Neštěmicích na hřišti dobrovolných hasičů od 9.30 hodin. Naše děti se pokusí obhájit prvenství z loňského roku. Přijďte fandit.

Soutěž mladých požárníků "Plamínek"

Ve středu 9. 5. 2018 budou vybrané děti reprezentovat naši MŠ Větrná na soutěži mladých požárníků "Plamínek", která se uskuteční na Lidickém náměstí od 9.00 hodin. Můžete přijít fandit a podpořit naše závodníky :).

Návštěva Domova seniorů

Ve středu 9. 5. 2018 půjdou předškoláci do Domova seniorů V Klidu. Předvedeme babičkám pásmo písní, básní a tanců k nadcházejícímu Dni matek. Doufáme, že vyloudíme úsměv na tvářích babiček. Věnujte, prosím, pozornost organizačním pokynům na nástěnkách jednotlivých tříd.

Navázání spolupráce s Domovem seniorů

Naše MŠ navázala spolupráci s Domovem seniorů V Klidu na Severní Terase. Každý měsíc budou nejstarší děti navštěvovat seniory a vyrobí si s nimi výrobky k aktuálním tématům jednotlivých měsíců. Cílem tohoto projektu je rozvoj prosociálních vztahů dětí, ale hlavně chceme potěšit naše seniory. Ve středu 9. 5. 2018 předvedeme našim seniorům krátké pásmo písní, básní a tanečků ke Dni matek. Doufáme, že se nám bude dařit touto aktivitou vyloudit úsměv na tvářích všech účastníků akce.


© Trekor.cz