O ns
Novinky
Novinky na e-mail
Fotogalerie
Virtuln prohldka
Jdeln lstek
Krouky
O vae dte pecuj
Sponzori
Ke staen
info
Kontakty


        Zrizovatel skoly
Novinky

Gratulace k úspěchu

Na "Kuličkyádě" naše děti obsadily krásné 2. místo. Gratulujeme k úspěchu :):).

"Kuličkyáda 2018"

V pátek 11. 5. 2018 budou vybrané děti reprezentovat naši MŠ Větrná na turnaji ve cvrnkání kuliček, který se uskuteční v Neštěmicích na hřišti dobrovolných hasičů od 9.30 hodin. Naše děti se pokusí obhájit prvenství z loňského roku. Přijďte fandit.

Soutěž mladých požárníků "Plamínek"

Ve středu 9. 5. 2018 budou vybrané děti reprezentovat naši MŠ Větrná na soutěži mladých požárníků "Plamínek", která se uskuteční na Lidickém náměstí od 9.00 hodin. Můžete přijít fandit a podpořit naše závodníky :).

Návštěva Domova seniorů

Ve středu 9. 5. 2018 půjdou předškoláci do Domova seniorů V Klidu. Předvedeme babičkám pásmo písní, básní a tanců k nadcházejícímu Dni matek. Doufáme, že vyloudíme úsměv na tvářích babiček. Věnujte, prosím, pozornost organizačním pokynům na nástěnkách jednotlivých tříd.

Navázání spolupráce s Domovem seniorů

Naše MŠ navázala spolupráci s Domovem seniorů V Klidu na Severní Terase. Každý měsíc budou nejstarší děti navštěvovat seniory a vyrobí si s nimi výrobky k aktuálním tématům jednotlivých měsíců. Cílem tohoto projektu je rozvoj prosociálních vztahů dětí, ale hlavně chceme potěšit naše seniory. Ve středu 9. 5. 2018 předvedeme našim seniorům krátké pásmo písní, básní a tanečků ke Dni matek. Doufáme, že se nám bude dařit touto aktivitou vyloudit úsměv na tvářích všech účastníků akce.

"Zdravý úsměv"

V rámci projektu "Zdravý úsměv" se v pátek 4. 5. 2018 uskuteční v MŠ beseda o správné péči o zuby včetně nácviku správného čištění zubů. Prosíme rodiče, aby v tento den dali svým dětem do MŠ zubní kartáčky. Děkujeme za spolupráci.

"Putování za vodníky"

V pátek 27. 4. 2018 proběhne další ročník ekologické akce "Voda pro život". Děti budou společně plnit úkoly cestou k Chuderovskému potoku a setkají se se svými kamarády vodníkem "Josífkem" a vodnicí "Zlatuškou".

Návštěva dopravního hřiště

V následujících dnech se "předškoláci" zúčastní akce na dopravním hřišti. Věnujte, prosím, pozornost informacím na nástěnkách jednotlivých tříd. Děkujeme za spolupráci.

Fotografování do novin

Dnes proběhlo předem ohlášené a rodiči schválené fotografování do novin. Rodiče obdrží kartičku s informací, který den vyjde fotografie třídy v Ústeckém deníku. Děkujeme za souhlas s fotografováním a za spolupráci.

Nová paní učitelka ve třídě 2. "Motýlci"

Oznamujeme, že se dnešním dnem rozrostly řady učitelek v MŠ Větrná o novou paní učitelku Bc. Marii Kočovou, kterou najdete ve třídě 2. A "Motýlci". Vítáme ji v našem kolektivu a těšíme se na spolupráci.

Zrušený trénink "Sporťáčku"

Na základě obdržené informace oznamujeme, že ve středu 21. 3. 2018 odpadá trénink "Sporťáčku".

Náhradní termín fotografování do ročenek

Náhradní termín pro fotografování do ročenek byl stanoven na pátek 23. 3. 2018.

"Škola nanečisto"

V úterý 20. 3. 2018 se v MŠ Větrná uskuteční akce "Škola nanečisto". Mezi 15:00 až 16:30 hodin si rodiče mohou se svými dětmi vyzkoušet, jak jsou jejich děti připraveny na vstup do 1. třídy. Pro děti jsou připraveny úkoly z oblasti jemné motoriky, sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace, řečového projevu, předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Vše proběhne hravou formou, k dispozici budou učitelky ze všech tříd pro případnou konzultaci úrovně školní zralosti jejich dětí. Více podrobností naleznete na nástěnkách jednotlivých tříd. Akce je určena pro děti, které v září nastupují do 1. tříd ZŠ. Všichni jste srdečně zváni.

Diadlo v MŠ Větrná

V pondělí 19. 3. 2018 se v MŠ Větrná uskuteční divadelní představení "Veselé Velikonoce". Více podrobností naleznete na nástěnkách jednotlivých tříd.

Sférické kino v MŠ Větrná

Ve středu 14. 3. 2018 bude v MŠ Větrná probíhat promítání sférického kina. Podrobnosti naleznete na informačních nástěnkách jednotlivých tříd.

Spála v MŠ Větrná

Dne 5. 3. 2018 byl do MŠ Větrná nahlášen 1 případ onemocnění spálou. Probíhá inkubační doba.

Rekonstrukce v MŠ Větrná

Oznamujeme, že v týdnu od 5. 3. 2018 do 9. 3. 2018 bude v MŠ Větrná probíhat současně rekonstrukce parapetů v hernách tříd a výtahu v pavilónu "A". Věnujte, prosím, pozornost vývěskám, organizace provozu bude řešena dle momentální situace a stavu rekonstrukce. Omlouváme se za vzniklé komplikace, ale jsme rádi, že se našly finanční prostředky a využíváme sníženého počtu dětí vzhledem k jarním prázdninám. Zároveň žádáme maminky, které si ještě mohou nechat děti doma, aby nám pomohly ulehčit od složité organizace provozu. Vážíme si vaší pomoci a děkujeme.

Fotografování na ročenky

Ve středu 28. 2. 2018 se uskuteční fotografování předškoláků na ročenky.

Velikonoční fotografování v MŠ Větrná

V pondělí 26. 2. 2018 se uskuteční fotografování dětí s velikonoční tematikou.

Návštěva 1. tříd ZŠ Mírová

Ve středu 21. 2. 2018 navštíví předškoláci v dopoledních hodinách 1. třídy ZŠ Mírová a vyzkouší si, jak to vypadá, když se děti učí v "opravdové škole".


© Trekor.cz