O ns
Novinky
Novinky na e-mail
Fotogalerie
Virtuln prohldka
Jdeln lstek
Krouky
O vae dte pecuj
Sponzori
Ke staen
info
gdpr
gdpr
Kontakty


        Zrizovatel skoly
Novinky

Jídelníček zkontrolovaný OHS

Jídelníček MŠ Větrná byl kontrolován OHS, výsledek této kontroly je k dispozici u jídelníčků, ve vstupních halách.

Poděkování

Ředitelka MŠ Větrná, jménem svým i jménem všech zaměstnanců, děkuje rodičům za spolupráci ve školním roce 2018/2019. Budoucím prvňáčkům přeje šťastné vykročení do dalšího vzdělávání a všem pohodové léto plné odpočinku, zábavy a společně prožitých okamžiků. Těšíme se na vás všechny v novém školním roce 2019/2020.

Neštovice v MŠ Větrná

V pondělí 10. 6. 2019 bylo do MŠ Větrná nahlášeno 6 případů onemocnění neštovicemi (2. A "Motýlci"). Probíhá inkubační doba.

Neštovice a roup dětský v MŠ Větrná

Dnes 29. 5. 2019 bylo nahlášen 1 případ onemocnění neštovicemi a další případ onemocnění neštovicemi. I nadále probíhá inkubační doba.

Oprava termínu Rozloučení s předškoláky

Ředitelka školy se omlouvá za chybně uvedený termín slavnostního Rozloučení s předškoláky. Akce se uskuteční ve čtvrtek 6. 6. 2019 od 16.00 hodin. Termín byl ve zprávě již opraven. Děkuji za pochopení.

Rozloučení s předškoláky

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se od 16.00 hodin na školní zahradě MŠ Větrná uskuteční slavnostní rozloučení s předškoláky. Účast přislíbil i starosta Úmo Severní Terasy a o zábavu se nám postará náš kamarád Sváťa. Jste srdečně zváni.

Infekční onemocnění !Ruka, noha, ústa"

Do MŠ Větrná byl nahlášen 1 případ infekčního onemocnění "Ruka, noha, ústa". Probíhá inkubační doba.

"Děti nás baví"

Děti z naší MŠ nás budou reprezentovat na akci v parku na Severní Terase "Děti nás baví", která se uskuteční ve středu 29. 5. 2019 od 14.00 hodin. Jste srdečně zváni. Přijďte se podívat, co děti z mateřských škol obvodu Severní Terasa předvedou.

Dopravní hřiště

Předškolní děti se v tomto týdnu zúčastní akce na dopravním hřišti v Krásném Březně. Věnujte, prosím, pozornost organizačním informacím na nástěnkách v jednotlivých třídách.

Neštovice v MŠ Větrná

Byly nahlášeny další případy onemocnění neštovicemi ("Myšky", "Včelky"). Probíhá inkubační doba.

Tvoření ke Dni matek

Zveme všechny maminky, aby se v úterý 7. 5. 2019 přišly do MŠ Větrná potěšit se svými dětmi, které pro ně budou vytvářet malý dárek k jejich svátku. Podrobnosti naleznete na nástěnkách jednotlivých tříd.

"Rej čarodějnic" v MŠ Větrná

Oslavy "Reje čarodějnic" proběhnou plně v režii jednotlivých tříd. Věnujte, prosím pozornost organizačním pokynům na nástěnkách jednotlivých tříd. Děkujeme za spolupráci.

Divadelní představení v MŠ

V pondělí 29.4. 2019 navštíví MŠ Větrná divadelní společnost a zahrají pohádku Budulínek Mandelinka. Věnujte, prosím, pozornost informačním vývěskám jednotlivých tříd.

Neštovice v MŠ Větrná

V úterý 23. 4. byl do MŠ nahlášen 1 případ onemocnění neštovicemi (paní učitelka ze třídy 2.A "Motýlci"). Probíhá inkubační doba.

Trénink Freedomu

Ve čtvrtek 18. 4. 2019 se trénink Freedomu nekoná!!! Děkujeme, že zprávu vezmete na vědomí.

"Den otevřených dveří"

Vážení rodiče, v úterý 23. 4. 2019 máte možnost, v době od 10.00 hodin do 11.30 hodin navštívit MŠ Větrnou, prohlédnout si prostory a získat potřebné informace k provozu. K dispozici vám budou ředitelka a zástupkyně ředitelky MŠ Větrná. Akce je určená pro rodiče dětí, kteří se chtějí zúčastnit zápisu do MŠ Větrná pro školní rok 2019/2020.

Další případ onemocnění neštovicemi

Do MŠ Větrná byl nahlášen druhý případ onemocnění neštovicemi (3. B "Včelky"). Probíhá inkubační doba.

Škola nanečisto

Vážení rodiče, přijďte si se svými "předškoláky" vyzkoušet, jaké mají osvojené dovednosti před zápisem do 1. tříd ZŠ. Hravou formou si děti vyzkouší a předvedou vám, co již zvládají. Akce se koná v pondělí 1. 4. 2019 od 15.00 hodin ve třídě 3. B "Včelky". Akce je určená pouze pro "předškoláky" za doprovodu rodiče. Jste srdečně zváni.

Neštovice v MŠ Větrná

V pátek 22. 3. 2019 byl nahlášen 1 případ onemocnění neštovicemi ("Včelky"). Probíhá inkubační doba.

Návštěva 1. tříd

Ve středu 20. 3. 2019 navštíví předškoláci ZŠ Mírovou a zúčastní se jedné hodiny výuky v 1. třídách. Bude pro ně připraven i program v tělocvičně školy. Akce se uskuteční v dopoledních hodinách.


© Trekor.cz