O ns
Novinky
Novinky na e-mail
Fotogalerie
Virtuln prohldka
Jdeln lstek
O vae dte pecuj
Sponzori
Ke staen
info
gdpr
gdpr
Kontakty


        Zrizovatel skoly
Novinky

Připomínáme vyšetření očí, které se uskuteční 2. 12. 2019 od 8.00 hodin

Opatření k zajištění bezpečnosti a zdraví dětí v MŠ Větrná

Vážení rodiče, vzhledem k množícím se stížnostem na skutečnost, že někteří rodiče opakovaně porušují školní řád a přivádějí do MŠ své děti, které nejsou úplně zdravé a projevují se u nich příznaky onemocnění, zavedla ředitelka školy od 1. 12. 2019 opatření, které by mělo zabránit porušování školního řádu a ochránit ostatní děti i zaměstnance MŠ před nákazou onemocněním. Podrobné informace obdrží všichni zákonní zástupci ve svých třídách. Ředitelka MŠ Větrná děkuje všem zákonným zástupcům za pochopení a respektování vydaného opatření, které je v zájmu všech dětí.

Vyšetření očí

Vyšetření očí dětí, které jsou přihlášené, se uskuteční v pondělí 2. 12. 2019 v dopoledních hodinách.

Sváťovo dividlo v MŠ Větrná

V úterý 19. 11. 2019 nás navštíví náš kamarád Sváťa a zahraje nám hezkou pohádku. Více podrobností naleznete na nástěnkách jednotlivých tříd.

Dlouhodobá nemoc učitelky

Vážení rodiče, vzhledem k dlouhodobé nemoci paní učitelky Kočové ze třídy "Motýlci", bude v této třídě v měsíci listopadu učit společně s paní učitelkou Dvořáčkovou ředitelka MŠ Větrná Bc. Ivana Votroubková. Nová paní učitelka by měla nastoupit od 1. 12. 2019. Děkujeme za pochopení.

Fotografování v MŠ Větrná

V úterý 12. 11. 2019 se uskuteční další fotografování dětí s vánoční tematikou. Vzor naleznete na nástěnkách jednotlivých tříd.

Divaslo v MŠ Větrná

V pátek 8. 11. 2019 navštíví MŠ Větrná divadlo "Šikulka" se svým představením. Podrobnosti naleznete na nástěnkách příslušných tříd.

Beseda s městskou policií

V pondělí 4.11. a v úterý 5. 11. 2019 se "předškoláci" zúčastní besedy s městskou policií na dopravním hřišti v Krásném Březně. Prosíme rodiče dětí, které dovršily věku 6 let, aby nezapomněli dát svým dětem 2 jízdenky na cestu MHD. Děkujeme za spolupráci.

Freedom

Ve čtvrtek 31. 10. 2019 se uskuteční trénink Freedomu v plánovaném čase.

Ve středu 30. 10. 2019 se "Sporťáček" nekoná !!!

"Dýňování"

Děkujeme všem rodičům, kteří se zúčastnili společné akce a pomohli nám ozdobit vchody do MŠ. Děkujeme za spolupráci.

Fotografování s vánočním motivem

Ve čtvrtek 24. 10. 2019 se v dopoledních hodinách uskuteční první fotografování dětí s vánočním motivem. Jedná se o portrét. Bližší informace a vzor, jak bude fotografie vypadat, naleznete na nástěnkách příslušných tříd. V následujícím období se uskuteční ještě další fotografování s vánočním motivem, kde bude zachycena celá postava dítěte. Snažíme se nabídnout několik variant, abychom uspokojili požadavky co největšího počtu rodičů. Děkujeme za spolupráci.

Divadelní představení

V úterý 22. 10. 2019 se v dopoledních hodinách MŠ větrná uskuteční divadelní představení "Na červenou stát". Bližší informace naleznete na nástěnkách příslušných tříd.

Halloween v MŠ Větrná

Třídní akce "Dlabání dýní" se uskuteční v pondělí 21. 10. 2019 od 15.00 hod do 16.30 hod v rámci akcí propojujících rodinu a MŠ. V této době se můžete dostavit do třídy a společně s Vašimi dětmi si můžete vyzdobit Vámi donesenou dýni. S sebou si kromě dýně přineste i nůž, který Vám bude pro práci vyhovovat a 1 svíčku. Vytvořenými dýněmi si vyzdobíme prostory vstupů do naší MŠ. Přijďte se pobavit s Vašimi dětmi a společně si vytvořit podzimní dekoraci. Jste srdečně vítáni.

Konzultační hodiny v MŠ Větrná

Vážení rodiče, v novém školním roce vám nabízíme novou službu - "konzultační hodiny". Budou se konat každý měsíc dle rozpisu ve stanoveném termínu, který naleznete v šatnách příslušných tříd a máte možnost si v něm termín zarezervovat. Této služby lze využít pro konzultaci ohledně jakýchkoliv informací o Vašem dítěti a jeho účasti ve výchovně vzdělávacím procesu nebo pro komunikaci s třídními učitelkami. Máte možnost si ke konzultaci přizvat i ředitelku školy. Jedná se o službu, která by měla umožnit propojení MŠ a rodiny s cílem o jednotné a kvalitní výchovně vzdělávací působení obou stran na dítě. Doufáme, že v případě potřeby této služby využijete a budeme se těšit na spolupráci s vámi.

Konzultační hodiny v měsíci říjnu

Rozpis možností konzultačních hodin s třídními učitelkami naleznete v šatnách příslušných tříd.

Neštovice v MŠ Větrná

Ve třídě 3. B "Včelky" je nahlášen je případ onemocnění neštovicemi. Probíhá inkubační doba.

Přihlášování na ozdravný pobyt

Přihlašování předškoláků na ozdravný pobyt bude zahájeno dle zveřejněných pokynů v pondělí 16. 9. 2019.

Rodičovská schůzka

V úterý 10. 9. 2019 se od 15.30 hodin ve třídě 2. A "Motýlci" bude konat rodičovská schůzka. Získáte informace o změnách ve školním roce 2019/2020. Schůzka se bude konat bez přítomnosti dětí. Informace z rodičovské schůzky nelze podávat telefonicky. Děkujeme za spolupráci.

"Hurá do školky" - akce na školní zahradě

Srdečně vás zveme na společnou akci na školní zahradě nazvanou "Hurá do školky", která se uskuteční ve čtvrtek 5. 9. 2019 od 15.00 do 16.30 hodin na školní zahradě. Až si vyzvednete ve třídách své děti, přijďte se na školní zahradu seznámit se všemi pedagogickými zaměstnanci MŠ Větrná a užít si odpoledne plné her a zábavy. K dispozici bude skákací hrad, na jehož financování přispělo ÚMO Severní Terasy. Jste srdečně zváni. V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena a náhradní termín včas oznámen.


© Trekor.cz