Mateřská škola Větrná Ústí nad Labem


O ns
Novinky
Novinky na e-mail
Fotogalerie
Virtuln prohldka
Jdeln lstek
Krouky
O vae dte pecuj
Sponzori
Ke staen
info
Kontakty


        Zrizovatel skoly
Novinky

Malování v MŠ Větrná

Prosíme rodiče, aby věnovali pozornost vývěskám ohledně prázdninového provozu, v MŠ probíhá malování. Děkujeme za spolupráci.

Prázdninové přání

Děkujeme všem rodičům za spolupráci ve školním roce 2017/2018, přejeme krásné léto a těšíme se na vás v novém školním roce 2018/2019.

Platby v měsících červenec a srpen

Upozorňujeme, že v červenci bude vybírána platba za úplatu a za stravné za oba měsíce (červenec i srpen). Předpis bude vyvěšen do 5. pracovního dne v červenci. Je nutné platbu provést do 15. 7. aby nebyla ovlivněna docházka dětí v měsíci srpnu. Děkujeme za spolupráci.

Změna vedoucí stravovny

K 1. 6. 2018 došlo k personální změně, novou vedoucí stravovny je ekonomka MŠ Větrná Bc. Petra Seidelová.

Informace o výši plateb za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání

Vážení rodiče, od měsíce června naleznete informaci o výši platby za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání na příslušný měsíc na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd (v souladu s požadavky GDPR). Děkujeme za pochopení a spolupráci.

7. 6. 2018 Rozloučení s předškoláky

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se od 15.30 hodin uskuteční "Slavnostní rozloučení s předškoláky". Akce je naplánována na školní zahradu. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v prostorách MŠ Větrná. Všichni jste srdečně zváni.

Děti baví děti

Zveme všechny rodiče s dětmi, aby se přišli dne 30. 5. 2018 podívat v 15.00 hodin do Parku na Severní Terase. Představí se tam děti z MŠ Severní Terasy, Stříbrníků a Dobětice. Nebude chybět ani pohádka pro děti. Jste srdečně zváni.

Gratulace k úspěchu

Na "Kuličkyádě" naše děti obsadily krásné 2. místo. Gratulujeme k úspěchu :):).

"Kuličkyáda 2018"

V pátek 11. 5. 2018 budou vybrané děti reprezentovat naši MŠ Větrná na turnaji ve cvrnkání kuliček, který se uskuteční v Neštěmicích na hřišti dobrovolných hasičů od 9.30 hodin. Naše děti se pokusí obhájit prvenství z loňského roku. Přijďte fandit.

Soutěž mladých požárníků "Plamínek"

Ve středu 9. 5. 2018 budou vybrané děti reprezentovat naši MŠ Větrná na soutěži mladých požárníků "Plamínek", která se uskuteční na Lidickém náměstí od 9.00 hodin. Můžete přijít fandit a podpořit naše závodníky :).

Návštěva Domova seniorů

Ve středu 9. 5. 2018 půjdou předškoláci do Domova seniorů V Klidu. Předvedeme babičkám pásmo písní, básní a tanců k nadcházejícímu Dni matek. Doufáme, že vyloudíme úsměv na tvářích babiček. Věnujte, prosím, pozornost organizačním pokynům na nástěnkách jednotlivých tříd.

Navázání spolupráce s Domovem seniorů

Naše MŠ navázala spolupráci s Domovem seniorů V Klidu na Severní Terase. Každý měsíc budou nejstarší děti navštěvovat seniory a vyrobí si s nimi výrobky k aktuálním tématům jednotlivých měsíců. Cílem tohoto projektu je rozvoj prosociálních vztahů dětí, ale hlavně chceme potěšit naše seniory. Ve středu 9. 5. 2018 předvedeme našim seniorům krátké pásmo písní, básní a tanečků ke Dni matek. Doufáme, že se nám bude dařit touto aktivitou vyloudit úsměv na tvářích všech účastníků akce.

"Zdravý úsměv"

V rámci projektu "Zdravý úsměv" se v pátek 4. 5. 2018 uskuteční v MŠ beseda o správné péči o zuby včetně nácviku správného čištění zubů. Prosíme rodiče, aby v tento den dali svým dětem do MŠ zubní kartáčky. Děkujeme za spolupráci.

"Putování za vodníky"

V pátek 27. 4. 2018 proběhne další ročník ekologické akce "Voda pro život". Děti budou společně plnit úkoly cestou k Chuderovskému potoku a setkají se se svými kamarády vodníkem "Josífkem" a vodnicí "Zlatuškou".

Návštěva dopravního hřiště

V následujících dnech se "předškoláci" zúčastní akce na dopravním hřišti. Věnujte, prosím, pozornost informacím na nástěnkách jednotlivých tříd. Děkujeme za spolupráci.

Fotografování do novin

Dnes proběhlo předem ohlášené a rodiči schválené fotografování do novin. Rodiče obdrží kartičku s informací, který den vyjde fotografie třídy v Ústeckém deníku. Děkujeme za souhlas s fotografováním a za spolupráci.

Nová paní učitelka ve třídě 2. "Motýlci"

Oznamujeme, že se dnešním dnem rozrostly řady učitelek v MŠ Větrná o novou paní učitelku Bc. Marii Kočovou, kterou najdete ve třídě 2. A "Motýlci". Vítáme ji v našem kolektivu a těšíme se na spolupráci.

Zrušený trénink "Sporťáčku"

Na základě obdržené informace oznamujeme, že ve středu 21. 3. 2018 odpadá trénink "Sporťáčku".

Náhradní termín fotografování do ročenek

Náhradní termín pro fotografování do ročenek byl stanoven na pátek 23. 3. 2018.

"Škola nanečisto"

V úterý 20. 3. 2018 se v MŠ Větrná uskuteční akce "Škola nanečisto". Mezi 15:00 až 16:30 hodin si rodiče mohou se svými dětmi vyzkoušet, jak jsou jejich děti připraveny na vstup do 1. třídy. Pro děti jsou připraveny úkoly z oblasti jemné motoriky, sluchového a zrakového vnímání, prostorové orientace, řečového projevu, předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Vše proběhne hravou formou, k dispozici budou učitelky ze všech tříd pro případnou konzultaci úrovně školní zralosti jejich dětí. Více podrobností naleznete na nástěnkách jednotlivých tříd. Akce je určena pro děti, které v září nastupují do 1. tříd ZŠ. Všichni jste srdečně zváni.


© Trekor.cz