O ns
Novinky
Novinky na e-mail
Fotogalerie
Virtuln prohldka
Jdeln lstek
Krouky
O vae dte pecuj
Sponzori
Ke staen
info
gdpr
gdpr
Kontakty


        Zrizovatel skoly
Novinky

Neštovice v MŠ Větrná

Byly nahlášeny další případy onemocnění neštovicemi ("Myšky", "Včelky"). Probíhá inkubační doba.

Tvoření ke Dni matek

Zveme všechny maminky, aby se v úterý 7. 5. 2019 přišly do MŠ Větrná potěšit se svými dětmi, které pro ně budou vytvářet malý dárek k jejich svátku. Podrobnosti naleznete na nástěnkách jednotlivých tříd.

"Rej čarodějnic" v MŠ Větrná

Oslavy "Reje čarodějnic" proběhnou plně v režii jednotlivých tříd. Věnujte, prosím pozornost organizačním pokynům na nástěnkách jednotlivých tříd. Děkujeme za spolupráci.

Divadelní představení v MŠ

V pondělí 29.4. 2019 navštíví MŠ Větrná divadelní společnost a zahrají pohádku Budulínek Mandelinka. Věnujte, prosím, pozornost informačním vývěskám jednotlivých tříd.

Neštovice v MŠ Větrná

V úterý 23. 4. byl do MŠ nahlášen 1 případ onemocnění neštovicemi (paní učitelka ze třídy 2.A "Motýlci"). Probíhá inkubační doba.

Trénink Freedomu

Ve čtvrtek 18. 4. 2019 se trénink Freedomu nekoná!!! Děkujeme, že zprávu vezmete na vědomí.

"Den otevřených dveří"

Vážení rodiče, v úterý 23. 4. 2019 máte možnost, v době od 10.00 hodin do 11.30 hodin navštívit MŠ Větrnou, prohlédnout si prostory a získat potřebné informace k provozu. K dispozici vám budou ředitelka a zástupkyně ředitelky MŠ Větrná. Akce je určená pro rodiče dětí, kteří se chtějí zúčastnit zápisu do MŠ Větrná pro školní rok 2019/2020.

Další případ onemocnění neštovicemi

Do MŠ Větrná byl nahlášen druhý případ onemocnění neštovicemi (3. B "Včelky"). Probíhá inkubační doba.

Škola nanečisto

Vážení rodiče, přijďte si se svými "předškoláky" vyzkoušet, jaké mají osvojené dovednosti před zápisem do 1. tříd ZŠ. Hravou formou si děti vyzkouší a předvedou vám, co již zvládají. Akce se koná v pondělí 1. 4. 2019 od 15.00 hodin ve třídě 3. B "Včelky". Akce je určená pouze pro "předškoláky" za doprovodu rodiče. Jste srdečně zváni.

Neštovice v MŠ Větrná

V pátek 22. 3. 2019 byl nahlášen 1 případ onemocnění neštovicemi ("Včelky"). Probíhá inkubační doba.

Návštěva 1. tříd

Ve středu 20. 3. 2019 navštíví předškoláci ZŠ Mírovou a zúčastní se jedné hodiny výuky v 1. třídách. Bude pro ně připraven i program v tělocvičně školy. Akce se uskuteční v dopoledních hodinách.

Jarní prázdniny a zájmové kroužky

V průběhu jarních prázdnin se zájmové kroužky nekonají.

Trénink "Freedomu"

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 se trénink Freedomu z důvodu jarních prázdnin nekoná.

Fotografie v Ústeckém deníku

Ve středu 6. 3. 2019 budou v Ústeckém deníku zveřejněny fotografie tříd z pavilónu "A" (Berušky, Motýlci, Sluníčka). Fotografie tříd pavilónu "B" (Myšky, Koťata, Včelky) budou zveřejněny v Ústeckém deníku ve středu 13. 3. 2019.

Náhradní termín fotografování do ročenek pro předškoláky byl stanoven na pondělí 25. 3. 2019.

Karneval v MŠ Větrná

27. 2. v dopoledních hodinách se v MŠ Větrná uskuteční dětský karneval. Prosíme rodiče o spolupráci, aby svým dětem připravili nějakou karnevalovou masku. Děkujeme.

Divadlo v MŠ větrná

25. 2. navštíví MŠ Větrná náš kamarád Sváťa s hezkou pohádkou. Věnujte, prosím, pozornost informačním vývěskám.

Spálová angína v MŠ Větrná

15. 2. byl do MŠ Větrná nahlášen další případ onemocnění spálovou angínou. Probíhá inkubační doba.

Akce v MŠ Větrná

V týdnu od 11. 2. do 15. 2. se v MŠ Větrná uskuteční několik akcí. Přijede kouzelník (pondělí), bude fotografování (středa) a proběhne výuková beseda "Zdravý úsměv" (pátek). Věnujte, prosím, pozornost informačním vývěskám. Děkujeme za spolupráci.

Připomínka schůzky pro rodiče předškoláků

Připomínáme dnešní schůzku pro rodiče předškoláků za účasti zástupců ZŠ Mírová. Na programu je školní zralost a zápis dětí do 1. tříd ZŠ. Začátek je v 15.30 hodin ve třídě 2. A "Motýlci".


© Trekor.cz