O ns
Novinky
Novinky na e-mail
Fotogalerie
Virtuln prohldka
Jdeln lstek
Krouky
O vae dte pecuj
Sponzori
Ke staen
info
gdpr
gdpr
Kontakty


        Zrizovatel skoly
Fotogalerie

Myšky - canisterapie

Koťata - se loučí s kamarády

Včelky - rozloučení

Včelky - sportovní olympiáda

Včelky - Den s policií

Koťata - melounové rozloučení s Eliškou

Koťata - nanukové osvěžení

Berušky - Zoologická zahrada

Berušky - Olympiáda

Berušky - Den s policií

Berušky - Tvoření s rodiči

Motýlci v ZOO a na Olympiádě

Sluníčka - Olympiáda

Koťata - Olympiáda

Koťata - výlet do ZOO

Rozloučení s předškoláky

Myšky - Den dětí

Sluníčka v ZOO

Včelky - návštěva ZOO

Koťata - na rozkvetlé louce

Motýlci a Koťata - předškoláci na kole

Včelky - návštěva u hasičů

Koťata - oslava MDD

Včelky - hledání pokladu

Sluníčka - MDD

Berušky - Dětský den

Včelky - dopravní hřiště

Včelky - návštěva knihovny

Koťata - tvoříme výzdobu - 4 roční období

Berušky - Hasiči

Pavilon A - divadlo

Rozlučka s keramikou - koťata, včelky, sluníčka

Pavilon B - divadlo

Myšky - čarodějnice

Myšky - Svátek maminek

Pavilon B - divadlo Sváťa

Kuličkyáda 2019

Koťata - tvoříme s maminkami

Včelky - Maminky mají svátek

Koťata - čarodějnice

Berušky - Čarodějnický rej

Sluníčka - čarodejnice

Včelky - Čarodějnice

Koťata - keramická dílna

Jaro u Myšek

Myšky - "Voda pro život"

Včelky "Voda znamená život"

Koťata - cesta za vodníčkem

Berušky - Cesta za vodníkem

Sluníčka -Cesta za vodníkem

Sluníčka - pokusy

Koťata - velikonoční přípravy

Včelky - Velikonoce

Sluníčka u hasičů

Pavilon B - divadlo

Koťata-malujeme, kreslíme, stříháme.....

Sluníčka na návštěvě v ZŠ

Včelky - návštěva ZŠ

Koťata u prvňáčků v Zš

Včelky - loučení se zimou

Berušky - Stavíme sněhuláka

Kouzelník Waldini - "A"

Berušky - karneval

Sváťovo divadlo - Perníková chaloupka - "B"

Kouzelník Waldini - "B"

MYŠKY - Karneval

Včelky - karneval

Koťata na karnevalu

Koťata - únorové tvoření

Koťata - keramika

Sluníčka a karneval

Včelky - třídíme odpad

Včelky - dopravní hřiště

Sluníčka na dopravním hřišti

Zdravé zoubky u Motýlků

Včelky - vyrábíme sněhuláka

Motýlci a Koťata na dopravním hřišti

Včelky - park, slavnostní otevření nových hracích prvků

Koťata - staráme se o ptáčky

Koťata - lednové tvoření

Divadlo v MŠ - B

Divadlo v MŠ - "Čertovská pohádka" - B

Včelky - hry na sněhu

Sluníčka - hry na sněhu

Koťata - vánoční nadílka

Motýlci - Besídka a Vánoční nadílka

Sluníčka - vánoční nadílka

Včelky - vánoční nadílka

Zdobíme stromeček - Motýlci

Koťata - před Vánocemi

Koťata - keramika

Koťata - vánoční tvoření

Mikuláš u Motýlků

,,Dlabání dýní" - Motýlci

Berušky - Besídka

Divadlo - pavilón A

Zima u "Myšek" - průběžné doplňování

Divadlo v MŠ - "B" - Betlém

Divadlo pavilón A

Berušky - Mikuláš

Berušky - Keramika

Berušky - Halloween

Mikuláš - Včelky

Koťata - Mikuláš

Sluníčka a Mikuláš

Koťata na keramice

Sluníčka - práce s bramborou

Včelky - dopravní výchova přednáška

Včelky - Halloween

Sluníčka a jejich tvoření

Koťata - halloween

Podzim u "Myšek"

Koťata - podzimní radovánky

Sluníčka na podzimní zahradě

Sluníčka a jejich dopoledne v MŠ

Divadlo v MŠ - "B"

Včelky - návštěva "Komunitní zahrady"

Včelky - sportování na městském stadioně

Koťata a Motýlci - na keramice

Koťata - v září

Koťata - olympiáda

Koťata sklízejí úrodu na zahrádce

Rozloučení s předškoláky

Myšky - Den dětí

Kreslení v parku Berušky,Motýlci,Sluníčka

Koťata - Den dětí

Včelky v ZOO

Koťata - v ZOO

Plamínek - hasičská soutěž

Myšky - malí zahradníci

Myšky - pečujeme o naše zoubky

Divadlo Letadlo - Jaro "B"

Koťata - pracujeme na zahrádce

Koťata - čarodějnice

Koťata - cesta za vodníčkem

Myšky - putování za čistou vodou

Myšky - čarodějnice

Myšky a Berušky - dopravní hřiště

Včelky - Vodníci

Včelky - čarodějnice

Včelky - cvičení se zvířátky

Včelky a Koťata - dopravní hřiště

Včelky - navštěva útulku

Sférické kino - Myšky a Berušky

Hrajeme si na dopravu - MYŠKY

Včelky - loučení se zimou

Keramika - pavilon B

Koťata - přípravy na Velikonoce

Divadlo - pavilon B

Pavilon B - jarní prázdniny na zahradě

Koťata - hrajeme si, tvoříme...

Keramika - pavilon B

Karneval - Myšky

Karneval - Koťata

Karneval - Včelky

Návštěva ZŠ Mírová

Karneval - Sluníčka

muzeum - pravěk, pavilon A

Muzeum - pravěk, předškoláci pavilón "B"

Nadílka - Včelky

Vánoční posezení v MŠ

Včelky - Mikuláš

Učíme se správně pečovat o zoubky - "Berušky a Myšky"

Sváťovo divadlo - TŘI PRASÁTKA - B

O veliké řepě -motýlci

Skákací hrad- motýlci

Keramika - pavilon B - říjen

Koťata - říjen

Včelky - Halloween

Myšky - "Podzimní tvoření"

Myšky - "Dýňová strašidýlka"

Divadlo - Vodnické pohádky "B"

Divadlo_Vodnicke_pohadky_Rijen_2017 - A

Včelky a Koťata - dopravní výchova

Včelky - pouštění draka

Keramika - pavilon B

Koťata-skákací hrad

Včelky - září

Berušky - Myšky - dopravní výchova - podzim 2017

Berušky - Září 2017

Skákací hrad ve školce - Září 2017

koťata si umí hrát

Hurá do školky - šk.rok 2017 - 18

První týden ve školce - Motýlci šk.rok 2017-18

koťata - olympiáda

Včelky - sportovní olympiáda

Včelky - Den s policii

Předškoláci na dopravním hřišti

SLUNÍČKA V PAMPALÁNII

Den dětí u motýlků - indiánský den

Na návštěvě u Žirafy Žirafínky -motýlci

Naše město - můj domov - motýlci

Motýlci a koťata na výletě v ZOO

Rozloučení s předškoláky - motýlci

Koťata - rozloučení s předškoláky

Včelky - rozloučení s předškoláky

SLUNÍČKA - ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY

Den dětí - MYŠKY

MYŠKY - Rozloučení s předškoláky

Včelky - ZOO

DĚTSKÝ DEN U SLUNÍČEK

SLUNÍČKA NA KULIČKYÁDĚ

Výlet do ZOO Ústí n.L. - Berušky

Berušky_Mstišov_05_2017

Včelky - Den dětí

ŠKOLÁCI U SLUNÍČEK

Koťata v ZOO

Jak si hrají koťata

Včelky - návštěva knihovny

SLUNÍČKA V ZOOPARKU

SLUNÍČKA U VODNÍKŮ

Berušky - Duben 2017

Divadlo Letadlo - 05_2017 - "A"

Sváťovo divadlo - Míša Kulička 05_2017

Berušky - Duben 2017 - Čarodějnický den

SLUNÍČKA A MYŠKY V ZŠ

Divadlo LETADLO - "B"

Včelky - výlet Chomutov

MYŠKY a SLUNÍČKA - Návštěva v ZŠ

MYŠKY - Mstišov - třídní výlet

MYŠKY - Dopravní výchova - kola

MYŠKY - Voda pro život

Včelky - Čarodějnice

Včelky - Velikonoce

Včelky - Voda pro život

Čarodějnický den v motýlkách

SLUNÍČKA-VELIKONOCE

Sváťovo divadlo v Mš

O hudebních nástrojích - "B"

Včelky - velikonoční pomlázka

Karneval u SLUNÍČEK

Včelky a Koťata - návštěva ZŠ - Mírová

Berušky_Březen 2017

Návštěva malých hlodavců u motýlků

Karneval - motýlci

Návštěva nemocnice - MYŠKY A BERUŠKY

Sněhové radovánky - motýlci

zimní sporty v motýlkách

Nadílka od Ježíška - motýlci

Vánoční besídka s tvořením - motýlci

Mikulášská nadílka u motýlků

Předvánoční čas u motýlků

Překážková dráha motýlků

Odpočíváme v motýlkách

Motýlci - Slunce a mrak

Divadlo - Sváťa

Motýlci - na pískovišti

Berušky - beseda hlodavci

Včelky - loučení se zimou

Včelky, Sluníčka - návštěva nemocnice

Berušky_karneval 2017

Berušky_Únor 2017

Sluníčka - Beseda hlodavci

Koťata - karneval

Keramika -koťata a včelky

Včelky - beseda hlodavci

MYŠKY - Karneval

MYŠKY - Beseda o hlodavcích

Myšky,Berušky - Dopravní výchova 2

Včelky - karneval

Koťata a hlodavci do kapsy

Koťata a písnička

MYŠKY - Pomáháme zvířátkům

Včelky a Sluníčka - dopravní výchova

Berušky_Leden 2017

Zimní radovánky - koťata

Sváťovo divadlo - Máša a medvědi

Divadlo Šikulka - "B"

Myšky - sněhulák a ježdíkování

Myšky - první sníh

Berušky_Prosinec 2016

Včelky - hry na sněhu

Vánoční tvoření - "Myšky"

Vánoční nadílka - "Myšky" -

Vánoční nadílka u Sluníček

Koťata - vánoční nadílka

Včelky - vánoční nadílka

Vánoční tvoření u Sluníček

SLUNÍČKA - HRAJEME SI

Sluníčka- pracujeme s počítačem

Sluníčka - dlabeme dýně

Sluníčka- kreslíme, malujeme, tvoříme

Sluníčka při pobytu venku

SLUNÍČKA - MIKULÁŠ

Berušky - Mikuláš 2016

Mikuláš u Koťat

Koťata pečou perníky

Mikulášská nadílka - "MYŠKY"

Včelky - Mikuláš

Dopravní výchova - Myšky a Berušky

hodina tenisu

Motýlci - dýňové dny

Pečujeme o své zoubky - motýlci

Kouzla skřítka podzimníčka - motýlci

Berušky - Listopad 2016

Berušky - Rijen 2016/2

Berušky - Zdravý úsměv

Divadlo - Pan Pohádka - pavilon A

Divadlo - pavilon B

Sluníčka - Zdravý úsměv

Včelky - Zdravý úsměv

Včelky - Sluníčka - dopravní výchova

Včelky - Halloween

Dýňové strašidlo - MYŠKY

Divadelní představení - ČTYŘLÍSTEK

Včelky - pouštění draka

Berusky_Rijen 2016

Divadlo v Mš - Zpívánky A

Divadlo v MŠ - Zpívánky B

Jak nám chutná ve školce - motýlci

Cvičeníčko v motýlkách

Motýlková čelenka

Jak si hrajeme v motýlkách

Berusky_Zari 2016

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLCE

ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017

Konec školního roku Včelky

Olympiáda - "Myšky"

Cyklosoutěž

Koťata a sprchování

Jak sportují Koťata

Sluníčka předškoláci se loučí se školkou

Rozloučení s předškoláky - 2016

Rozlucka _Motylci

Motýlci_námořníci

Motýlci_ ZOO

Klaun TuTu - pav.A

Klaun TÚTÚ - "B"

Koťata_MDD

Dětský den u Myšek

Návštěva ZOO - Myšky

Den dětí Včelky

Sluníčka slavila MDD

Praha - Divadlo Spejbla a Hurvínka

Motýlci_voda,čarodějnice a kamarádka Emilie

Dopravní výchova - hřiště venku - Motýlci,Berušky

Divadlo-Sněhurka-pav.A

Motýlci_Květen_2016

Návštěva ZOO - Včelky

Divadlo - Cesta do vesmíru, pav.B

Minifarma Klíny - "Myšky a Berušky"

Hasičská soutěž - "Plamínek"

Návštěva knihovny - Myšky

Hasiči_květen

Motýlci_Duben_2016

Divadlo Sváťa

Výlet Koťata, Motýlci

Jarní tvoření na Včelkách

Motýlci_Březen 2016

Motýlci_Únor_2016

korespondenční soutěž-Házení pod pěti kruhy pro předškoláky

Sluníčka na jaře

Dopravní výchova - kola "Myšky a Koťata"

Úspěch ve výtvarné soutěži městské policie - Včelky

Návštěva knihovny - Včelky

Dopravní výchova - kola Včelky

Voda znamená život - "Myšky"

Voda znamená život -Včelky

Divadlo Sněhurka - pavil. B

Kroužek - Tenis

Divadlo- Kocour v botách

Vynášení Morany - Včelky

U Sluníček končí ZIMA, chystají se přivítat JARO

Koťata a jejich Perniková chaloupka

Karneval - "Myšky"

karneval Koťata

Karneval -Včelky

Návštěva nemocnice - Včelky, Sluníčka, Motýlci

Kouzelník - pavilon "B"

Dopravní výchova - předškoláci

Motýlci_Leden 2016

Motýlci_krmení

Předškoláci na ZŠ - A

Motýlci_divadlo a nadílka_Prosinec 2015

Motýlci_vánoční čas_tvoření s rodiči

Koťata na sněhu

Zimní sportování - "Myšky"

Zimní sporty u sluníček

Zimní hrátky - "Včelky"

Srnčí stezkou - "Myšky"

Návštěva předškoláků v ZŠ

Vánoční nadílka v Mš

Vánoce - "Myšky"

Vánoce - "Včelky"

Vánoční nadílka u Sluníček

TS Freedom - Vánoční show

Vánoční soutěže v atletice pro děti v tělocvičně ZŠ

Motýlci_předvánoční čas

Předvánoční čas s rodiči u Sluníček

Motýlci _Mikuláš_2015

Motýlci_profese_tělo

mikuláš u koťátek

Atletíci ve školce

Čertíci a čertice u sluníček

Mikulášská nadílka - "Včelky"

Mikulášská nadílka - "Myšky"

Divadelní představení - Pohádky ze staré knihy - "B"

Motýlci_podzimní_hrátky

Pouštění dráčků - "Myšky"

Podzimní tvoření "Včelky"

Výroba dýňových strašidýlek - "Myšky"

Pouštění draka - "Včelky"

Dopravní výchova - předškoláci

Malí atletíci z MŠ Větrná v tělocvičně ZŠ Mírová

Podzim u Sluníček

Motýlci_Školka začala - podzim 2015

Krtek a Myška - "B"

Krtek a Myška - "A"

Atletika pro děti

ŠKOLNÍ ROK 2015 - 2016

Rozlučka 1.B

Cyklosoutěž

Olympiáda - "Sluníčka"

Olympiáda - "Berušky"

Olympiáda - "Včelky"

Olympiáda - "Koťata"

Olympiáda - "Myšky"

Návštěva u záchranářů - "Berušky"

Rozloučení s předškoláky - "Motýlci"

Rozloučení s předškoláky - "Berušky"

Rozloučení s předškoláky - "Koťata"

Rozloučení s předškoláky - "Myšky"

Rozloučení s předškoláky - "Včelky"

Rozloučení s předškoláky - "Sluníčka"

Rozloučení s předškoláky - "společný přípitek"

Divadelní představení - "Hurvínek"

ZOO - "Myšky"

ZOO - "Včelky"

Hrajeme si s Cepíkem - "Berušky, Včelky a Sluníčka"

Hrajeme si s Cepíkem - "Motýlci, Koťata a Myšky"

ZOO - "Berušky"

Návštěva psího útulku - Sluníčka, Včelky

ZOO - "Koťata"

Erbenova vyhlídka "Včelky"

Erbenova vyhlídka "Sluníčka"

ZOO - "Motýlci"

Erbenova vyhlídka - "Myšky"

Zámek Ploskovice - "Sluníčka"

Zámek Ploskovice - "Včelky"

"Kuličkyáda" - hřiště Neštěmice"

Hasičská soutěž "Plamínek"

Divadlo o štěněti Balynce - s ekolog. zaměřením

Návštěva u hasičů - "Motýlci"

Dopravní výchova, kola - "Berušky" a "Myšky"

Dopravní výchova, kola - "Sluníčka"

Dopravní výchova, kola "Včelky"

Návštěvě u hasičů "Koťata"

Tenisová školka

Návštěva u záchranářů - "Myšky"

Den čistých rukou - "Včelky", "Sluníčka"

Návštěva u záchranářů - "Koťata"

Výlet do jeskyně Mordloch - "Motýlci a Koťata"

"Voda znamená život"

DDM - Divadelní představení ke "Dni Země" - B

DDM - Divadelní představení ke "Dni Země" - A

Průzkumníci v lese - "B"

Průzkumníci v lese - "A"

Návštěva u hasičů "Berušky"

Návštěva u hasičů - "Myšky"

Návštěva u hasičů - "Sluníčka"

Návštěva u hasičů - "Včelky"

Výtvarná soutěž městské policie - bezpečnost na cestě "Myšky"

Divadlo "Sváťa"

Divadlo v MŠ - VODNICKÉ POHÁDKY - B

Divadlo v MŠ - VODNICKÉ POHÁDKY - A

Divadlo "Brouk Pytlík"

Vynášení MORANY - "Motýlci"

Dopravní výchova - "Motýlci" a "Koťata"

Karneval "Sluníčka"

Karneval "Motýlci"

Karneval "Berušky"

Karneval "Včelky"

Karneval "Koťata"

Karneval "Myšky"

Dopravní výchova - "Berušky" a "Myšky"

Dopravní výchova - "Včelky" a "Sluníčka"

Divadlo Matýsek - pavilon "A"

Divadlo Matýsek - pavilon "B"

Divadlo Cepík - pitný režim - pavilon "A"

Ledové království - "Včelky"

Divadlo "Šikulka" - pavilon"A"

Divadlo "Šikulka" - pavilon "B"

Vánoční nadílka "Myšky"

Vánoční nadílka "Koťata"

Vánoční nadílka "Včelky"

Vánoční tvoření s rodiči "Sluníčka"

Vánoční tvoření s rodiči "Včelky"

Vánoční nadílka - "Sluníčka"

Vánoční nadílka - "Motýlci"

Vánoční nadílka - "Berušky"

Vánoční setkání všech dětí z MŠ

Zdobení stromečku v ZOO - "Berušky"

Zdravý úsměv - "Motýlci"

Zdravý úsměv - "Sluníčka"

Zdravý úsměv - pavilon "B"

Zdobení stromečku v ZOO - "Sluníčka"

Zdobení stromečku v ZOO - "Koťata"

Mikulášská návštěva pavilon "A"

Mikulášská návštěva - pavilon "B"

Návštěva ZŠ - "Koťata", "Myšky"

Zdobení stromečku v ZOO - "Včelky"

Návštěva ZŠ - "Berušky"

Návštěva ZŠ - "Motýlci"

Návštěva ZŠ - "Včelky", "Sluníčka"

Zdobení stromečku v ZOO - "Myšky"

Zdobení stromečku v ZOO - "Motýlci"

Návštěva u záchranářů - "Motýlci"

Divadlo Cepík - pavilon"A"

Divadlo Cepík - pavilon "B"

Halloween "Sluníčka"

Halloween "Včelky"

Halloween u "Berušek"

Výroba dýňových bubáčků - "Motýlci"

Strašidelná podzimní výzdoba Mš

Freedom - trénink v Mš

Freedom - závěrečné vystoupení šk.roku 2013/14

Divadlo Ondřej - pavilon "A"

Divadlo Ondřej - pavilon "B"

ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015

"Mírový běh"

Sportovní olympiáda v MŠ 2014

Sportovní olympiáda - "Berušky"

Sportovní olympiáda - "Motýlci"

Sportovní olympiáda - "Sluníčka"

Sportovní olympiáda - "Včelky"

Soutěž - "Malý cyklista"

Den záchranářů - "Berušky", "Myšky"

ZOO - "Včelky"

ZOO - "Berušky"

ZOO - "Sluníčka"

Angličtina v MŠ "Sluníčka"

Angličtina v MŠ "Motýlci"

Angličtina v MŠ "Berušky"

Loučení s předškoláky - "Myšky"

Loučení s předškoláky - "Berušky"

Loučení s předškoláky - "Koťata"

Loučení s předškoláky - "Motýlci"

Loučení s předškoláky - "Včelky"

Loučení s předškoláky - "Sluníčka"

Angličtina v Mš - "Včelky"

Angličtina v Mš s rodilou mluvčí- "B"

Chomutov Zoopark - "Berušky a Myšky"

Oslava MDD "Sluníčka"

Chomutov Zoopark "Myšky"

Hledání pokladu "Včelky"

Oslava MDD "Myšky"

Dopravní hřiště - "Motýlci a Koťata"

Dopravní hřiště - "Myšky a Berušky"

ZOO Děčín - "Motýlci a Koťata"

Soutěž malých požárníků "Plamínek"

Divadlo-"Ferda" pavilon B

Škola hrou - MAGIC BOX "Včelky"

ZOOPARK - Chomutov "Sluníčka"

Divadlo - Sváťa

"Kuličkiáda" - hřiště Neštěmice

Dopravní hřiště - "Myšky, Včelky a Sluníčka"

Voda znamená život - "Myšky"

Voda znamená život - "Motýlci"

Voda znamená život "Sluníčka"

Voda znamená život "Včelky"

Voda znamená život "Koťata"

Voda znamená život "Berušky"

Návštěva svíčkárny Šefro - "Sluníčka"

Divadlo v MŠ "Výprava za ledním medvědem" -"B"

Divadlo v MŠ - "Výprava za ledním medvědem" - "A"

Výtvarná soutěž "Městská policie očima dětí" - 3.B

Návštěva svíčkárny Šefro - "Včelky"

Návštěva svíčkárny Šefro - "Berušky"

Návštěva svíčkárny Šefro - "Motýlci"

Sváťovo divadlo v MŠ

Divadlo "Ondřej" pavilon "A"

Divadlo "Ondřej" pavilon "B"

Karneval u "Včeliček"

Karneval u "Koťátek"

Karneval u "Myšek"

Karneval u "Sluníček"

Karneval u "Motýlků"

Karneval u "Berušek"

Kouzelník Valdini v MŠ - pavilon "B"

Kouzelník Valdini v MŠ - pavilon "A"

Zimní radovánky "Včelky"

"Motýlci" - Srnčí stezkou 2014

Návštěva ZŠ - Mírová, předškoláci

Zubrnice "Myšky"

Pingpongová šou - předškoláci

Výroba a zdobení vánočních perníčků - "Berušky"

Vánoční posezení s tvořením

Zdobení stromečku v ZOO

Mikulášská nadílka - "Včelky"

Mikulášská nadílka - "Sluníčka"

Mikulášská nadílka - "Koťata"

Mikulášská nadílka - "Motýlci"

Mikulášská nadílka - "Berušky"

Mikulášská nadílka - "Myšky"

Zubrnice - "Berušky"

Divadlo Sváťa

Kouzelník v MŠ - "B"

Kouzelník v MŠ - "A"

Městská policie přednáška - předškoláci

Dýňové strašidlo - "VČELKY"

Závody s drakem - "BERUŠKY"

Dýňáček - "BERUŠKY"

Dýňové strašidýlko - "MOTÝLCI"

Divadlo v MŠ - "Bubáci a hastrmani"
© Trekor.cz