O ns
Novinky
Novinky na e-mail
Fotogalerie
Virtuln prohldka
Jdeln lstek
Krouky
O vae dte pecuj
Sponzori
Ke staen
info
Kontakty


        Zrizovatel skoly
Novinky

Vánoční tvořivé posezení

Připomínáme vánoční tvořivé posezení, které se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2017 ve třídách Berušky, Motýlci a Koťata. Všichni jste srdečně zváni.

Kroužek tenisu

Oznamujeme, že od čtvrtka 14. 12. 2017 bude zahájen kroužek tenisu. Organizátorům se již povedlo postavit novou nafukovací halu.

Infekční onemocnění v MŠ Větrná

V MŠ Větrná je nahlášen 1 případ onemocnění "ruka, noha, ústa". Probíhá inkubační doba.

Vánoční tvořivé posezení v MŠ Větrná

Vážení rodiče, připomínáme blížící se datum vánočního tvořivého posezení v MŠ Větrná. Akce se uskuteční ve dvou termínech: 7. 12. 2017 - Sluníčka, Včelky, Myšky, 14. 12. 2017 - Motýlci, Koťata, Berušky. Pozor!!! Hodina zahájení je u jednotlivých tříd odlišná, věnujte, prosím, pozornost informačním vývěskám v jednotlivých šatnách tříd. Všichni jste srdečně zváni.

Výskyt onemocnění v MŠ Větrná

Ke dni 5. 12. byla do MŠ Větrná nahlášena tato onemocnění: 1x veš dětská, 1x roup dětský, 1x neštovice. Probíhá inkubační doba.

Vánoční tvořivé setkání v MŠ Větrná

Vážení rodiče, v letošním roce jsme pro vánoční tvořivé setkání s vámi zvolili 2 termíny ve dnech 7. 12. a 14. 12. 2017. Chceme umožnit účast rodičů i na akci sourozenců v jiných třídách. Vyhověli jsme požadavkům rodičů. Věnujte, prosím, pozornost informačním vývěskám jednotlivých tříd ohledně přesného času začátků jednotlivých akcí, je rovněž odlišný. Děkujeme za spolupráci a doufáme, že budete s organizací spokojeni.

Pásový opar v MŠ Větrná

V pátek 24. 11. 2017 byl do MŠ Větrná nahlášen 1 případ onemocnění pásovým oparem.

Spálová angína v MŠ Větrná

Dne 15. 11. 2017 byly do MŠ Větrná nahlášeny 2 případy onemocnění spálovou angínou. Probíhá inkubační doba.

Beseda s odborníkem na téma" Co ovlivňuje chování předškolních dětí"

Vážení rodiče, jste srdečně zváni na besedu s odborníkem Mgr. Tamarou Wölfelovou. Beseda se uskuteční ve čtvrtek 23. 11. 2017 od 15,30 hodin ve třídě 2. A "Motýlci". Na programu budou i individuální konzultace ke konkrétním problémům, které vás trápí. Společně získáme cenné rady i návody, jak nejlépe působit na děti v předškolním věku (3 - 6 let). K dispozici bude i malé občerstvení. Beseda se uskuteční v rámci zapojení MŠ Větrná do projektu MŠMT. Všichni jste srdečně zváni.

Neštovice v MŠ Větrná

V MŠ Větrná se vyskytuje 1 případ onemocnění neštovicemi. Probíhá inkubační doba.

Informace o akcích MŠ Větrná

Na webových stránkách naleznete informace o akcích, které se uskuteční pro všechny třídy. Jednotlivé třídy si v rámci třídních vzdělávacích programů organizují třídní akce samostatně a informují rodiče o jejich konání s dostatečným předstihem. Sledujte, prosím, informační nástěnky (před vchodem do šaten, v přízemí v šatnách)a budete vždy s dostatečným předstihem informováni o dění v jednotlivých třídách. Děkujeme za spolupráci a hlavně za čas, který věnujete čtení nástěnek, je to čas, který věnujete svým dětem. Děkujeme.

Vánoční fotografování

V pondělí 13. 11. 2017 se uskuteční fotografování s vánoční tematikou (vzor naleznete na informačních nástěnkách). Fotografování rodinných příslušníků si lze dohodnout ve třídách.

Prevence šíření onemocnění žloutenkou

MŠ Větrná přijala opatření k zajištění prevence před šířením onemocnění žloutenkou. V MŠ je nastolen zvýšený hygienický režim včetně dezinfekcí ploch i ostatních předmětů denní spotřeby. Žádáme o spolupráci i rodiče, které prosíme o dohled nad řádným umytí rukou mýdlem a vodou před osobním předáním dětí učitelkám do jednotlivých tříd (při příchodu do MŠ). Informace byla v písemné formě předána všem zákonným zástupcům. Děkujeme za spolupráci při ochraně vašich dětí.

Sváťovo divadlo v MŠ Větrná

Ve středu 1. 11. nás navštíví Sváťovo divadlo s novou pohádkou. Podrobnosti naleznete na nástěnkách. Děkujeme za spolupráci.

Oznámení ÚMO Severní Terasy

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Myslivecké sdružení Diana uskuteční v sobotu 28. října 2017 od 9 do 16 hodin naháňku na černou zvěř. Naháňka bude probíhat na honebních i nehonebních pozemcích v těchto lokalitách: Od DS V Klidu, Jana Zajíce, podél Chuderovského potoka až k Chuderovu. Z Chuderova dále pak přes Erbenovu vyhlídku do Starých Dobětic. Z důvodu zajištění bezpečnosti a zároveň úspěšnosti naháňky žádáme veřejnost, aby omezila v těchto lokalitách pohyb. Děkujeme. ÚMO Severní Terasa

Omluva za prodlevu v aktualizaci stránek

Ředitelka MŠ se omlouvá za prodlevu při aktualizaci údajů ohledně zaměstnanců na webových stránkách školy. Situaci řešíme se správcem webových stránek. Veškeré aktuální údaje naleznete v prostorách šaten MŠ Větrná. Děkuji za pochopení.

Fotografování v MŠ Větrná

V následující týdnech se uskuteční v MŠ Větrná různá fotografování dětí s vánočním motivem. Věnujte, prosím, pozornost informačním vývěskám. Je možné vyfotografovat i mladší sourozence, dohodněte si ve svých třídách.

Infekční onemocnění v MŠ Větrná

V pavilónu "B" byl nahlášen 1 případ onemocnění "pásovým oparem".

Rodičovská schůzka

Připomínáme rodičovskou schůzku, která se uskuteční v úterý 12. 9. 2017 od 15,30 hodin v pavilónu "A" ve třídě "Motýlci". Vzhledem k množství informací, nebude možné nepřítomným rodičům podávat informace telefonicky. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Aktualizace webových stránek

Žádáme o trpělivost, informace na webových stránkách (zaměstnanci) budou aktualizovány v nejbližší možné době. Došlo ke změnám z důvodu odchodu do důchodu, je nutné povést fotografování pro doplnění. Děkujeme za pochopení.


© Trekor.cz